Zastoupení v domácích i mezinárodních organizacích,
sdruženích a institucích

  • Člen Evropské ligy pro hospodářskou spolupráci (ELEC)
  • Hospodářské komory ČR
  • Svazu průmyslu a dopravy ČR
  • České vědecko-technické společnosti (ČSVTS)
  • Sdružení pro dopravní telematiku (SDT)
  • přidružený člen OSŽD – Organizace pro spolupráci železničních drah
    a spolupracuje s dalšími, např. s Asociací podniků Českého železničního průmyslu (ACRI).