NŽT   Nové železniční trendy
Odborný recenzovaný časopis je zaměřený na novinky v dopravě. Nejen na nové technologie v jednotlivých železničních oborech, ale především na poslání a postavení železnic v dopravních systémech. Sleduje organizační, ekonomické, legislativní, technické a technologické aspekty dopravní infrastruktury a dopravních prostředků v reakci na společenskou poptávku. Současně se zabývá informační podporou dopravních systémů, dopravní telematikou a logistikou. Vychází šestkrát do roka, v polovině každého sudého měsíce.

Předplatné
Inzerce
Odborné články
Archiv