NOVÉ ŽELEZNIČNÍ TRENDY
recenzovaný neimpaktovaný časopis
čislo 5 |říjen 2014 | ročník 22


ANOTACE

OBSAH
•Dr. Matthias Krista: „Jak efektivně řídit nákladní dopravu?“

•Na návštěvě ve Zkušebním centru VUZ ve Velimi

•Cesta ke snižování hmotnosti – hybridní skříň kolejového vozidla
Petr Heller

•Výstavba protihlukové clony BRENS® BARRIER v Tetčicích
Jiří Pelc

•Bezbariérové prostředí železničních nástupišť.
Co potřebují projektanti a zaměstnanci orgánů státní správy?
Jaroslav Matuška

•Elektronická stavědla na elektrizovaných tratích SŽDC a jejich ochrana před účinky blesků
Vladimír Verzich

•Nebezpečí hrozící dopravě
Miroslav Vančura

•Informační přehled o železničních přejezdech mimo železniční síť Správy železniční dopravní cesty
Robert Číhal, František Kopecký

•Úspěšná prezentace českého železničního průmyslu na veletrhu InnoTrans 2014