NOVÉ ŽELEZNIČNÍ TRENDY
recenzovaný neimpaktovaný časopis
čislo 4 | srpen 2014 | ročník 22


ANOTACE

OBSAH
Zrekonstruovaný měřicí vůz MV1 na veletrhu Czech Raildays

Inovace pískovacího zařízení KOVA-03D – zjednodušení zástavby i seřizování normovaného množství písku
Jaroslav Vašíček

Simulace účinků dynamické stabilizace kolejového lože
Zdeněk Hřebíček, Iva Nováková, Jiří Ježek

Vplyv rozmerov železničných koľajových vozidiel na bezpečnosť a plynulosť železničnej dopravy
Jan Menger

Socioekonomická hodnota památek jako parciální problém hodnocení investic
Martina Sieber

Rekonstrukce železničního tunelu Jablunkovský II.
Jiří Pechman, Jan Rožek

Ohlédnutí za 15. Mezinárodním veletrhem drážní a manipulační techniky Czech Raildays 2014

Vyšlo 37. číslo Vědeckotechnického sborníku Českých drah