NOVÉ ŽELEZNIČNÍ TRENDY
recenzovaný neimpaktovaný časopis
čislo 3 | červen 2014 | ročník 22

ANOTACE

OBSAH

 • Timeslots - systém pro rezervaci parkovacího místa v nákladní dopravě
  Tomáš Tvrzský
   
 • Centrum technické normalizace ACRI informuje
  Danušer Marusičová, Přemysl Šolc, Martin Vlček, Jan Lutrýn
   
 • Bezbariérové prostředí železničních nástupišť. Co potřebují uživatelé?
  Jaroslav Matuška
   
 • Vývoj trolejbusové dopravy v Gdyni
  Mikołaj Bartłomiejczyk, Marcin Połom
   
 • Problematika pískování v kolejové dopravě
  Josef Krejčíř
   
 • Jubilejný XX. medzinárodný seminár „Traťové stroje v teórii a v praxi – SETRAS 2014“
   
 • Vznik mimořádných událostí na železničních přejezdech a ověřovací pokus v Chotěboři
  Martin Drápal, Jiří Dlabaja