NOVÉ ŽELEZNIČNÍ TRENDY
recenzovaný neimpaktovaný časopis
čislo 1 | únor 2014 | ročník 22

ANOTACE

OBSAH

 • Měření mikrogeometrie povrchu hlav kolejnic měřicím vozem pro železniční svršek
  Petr Sychrovský, Stanislav Scholle
   

 • XIX. medzinárodný seminár „Traťové stroje v teórii a v praxi – SETRAS 2013“
   

 • Souprava pro rekonstrukci železničního svršku MATISA P95 SR a čistička štěrkového lože RM 900 VB
  Miroslav Hartmann

 • Rozvoj infraštruktúry intermodálnej prepravy na Slovensku
  Ján Ližbetin
   

 • Realizace PROBIS – provozně-obchodní systém ČD Cargo
  Luděk Ehrenberger, Tomáš Tóth
   

 • City logistika jako nástroj ekologizace dopravy
  Miroslav Vančura, Ladislav Bartuška
   

 • Zemřel prof. Ing. Jaroslav Šíba, DrSc.
   

 • „Fialová smrt“ jako přerušení možnosti obsluhy elektronických zabezpečovacích zařízení
  Karel Višňovský
   

 • Podpora hromadné osobní dopravy?
  Antonín Peltrám