NOVÉ ŽELEZNIČNÍ TRENDY
recenzovaný neimpaktovaný časopis
čislo 6 | prosinec 2013 | ročník 21

ANOTACE

OBSAH

 • Zkušební laboratoř Výzkumného Ústavu Železničního
  provedla trakční zkoušky nových elektrických lokomotiv pro Turecké železnice

  Petr Chlum
   
 • Centrum technické normalizace ACRI informuje
  Danuše Marusičová, Přemysl Šolc, Martin Vlček, Jan Lutrýn
   
 • Představujeme Sdružení pro prostorová data o dopravních sítích
   
 • Inovace trakčního vedení typu "J" pro použití v Estonsku
  Tomáš Krčma
   
 • Exaktní metoda trakčně energetických výpočtů v železniční dopravě, její význam a použití
  Martin Večeřa
   
 • Paradigma kulturního dědictví
  Martina Sieber
   
 • Ukolejňovací vodič a novinky v oblasti ochrany neživých částí TV před nebezpečným dotykovým napětím
  Michal Satori
   
 • Od železnice k malířskému stojanu​