NOVÉ ŽELEZNIČNÍ TRENDY
recenzovaný neimpaktovaný časopis
čislo 5 | říjen 2013 | ročník 21

ANOTACE

OBSAH

 • Výzkum a inovace pro budoucí evropskou mobilitu
  Miroslav Vančura
   
 • Požadavky na projektovaný a provozní stav geometrických parametrů koleje ve vztahu
  k vzájemnému silovému působení vozidla a koleje

  Radek Trejtnar
 • Nasadenie systému BUES 2000 na tratiach ŽSR
  Mathias Ide, Marek Gajdula

 • Vliv znalosti budoucích dodávek na optimalizační strategii 
  u prediktivního řízení pro logistické problémy

  Jan Kodada, Otto Pastor 

 • Významné životné jubileum prof. Ing. Ivana Malíčka, CSc.
 • Železniční dopravní módy v madridské příměstské aglomeraci
  Michal Váňa, Jan Vašíček
   
 • Přeprava trolejbusů Škody Electric do Uzbekistánu
 • Problematika začlenění letectví do systému EU ETS 
  a další možnosti řešení snížení produkce emisí CO2 leteckou dopravou

  Alan Andonov, Rudolf Kampf, Michal Vilím