NOVÉ ŽELEZNIČNÍ TRENDY
recenzovaný neimpaktovaný časopis
čislo 4 | srpen 2013 | ročník 21

ANOTACE

OBSAH

 • Modernizace Zkušebního centra Výzkumného Ústavu Železničního, a.s.
  Jaroslav Grim
   
 • XIX. medzinárodný seminár "Traťové stroje v teórii a v praxi - SETRAS 2013"
   
 • Vývoj adaptivního systému mazání okolků
  Milan Omasta, Marek Hruška, Martin Hartl
   
 • Volba délky horizontu predikce u prediktivního řízení pro logistické problémy
  Jan Kodada, Otto Pastor
   
 • Bombardier Flexity v Bratislavě
  Michal Váňa
   
 • Přesná časová synchronizace distribuovaných měření s využitím GPS
  Václav Kolář, Phan Thi Thanh Thao
   
 • Distribuční centra
   
 • Popis rekonstrukce dvouvozové elektrické jednotky ET40 na třívozovou elektrickou jednotku ET40NF
  Jaroslav Brodský
   
 • ŽilinaTeplička zriaďovacia stanica - pohľad na jej dostavbu z hľadiska zabezpečovacieho zariadenia 
  Ján Koza