NOVÉ ŽELEZNIČNÍ TRENDY

recenzovaný neimpaktovaný časopis
čislo 3 | červen 2013 | ročník 21

ANOTACE

OBSAH

 • Generální ředitel a předseda představenstva VUZ Ing. Antonín Blažek o minulosti, současnosti a budoucnosti železničního zkušebního okruhu
   
 • Výzkumný Ústav Železniční, a.s., jako Notifikovaná osoba č. 1714 a příprava nových TSI pro subsystém infrastruktura
  Roman Adamek
   
 • Multifunkční gabion s využitím recyklovaných materiálů
  Lenka Štulíková, Hana Krejčiříková, Drahomíra Širjovová
   
 • Prof. Ing. Henrich Klečka, DrSc. jubilujúci
   
 • Projekt „Přejezdy“ po druhém roce řešení (dokončení)
  Robert Číhal
   
 • Rekonstrukce Střelenského tunelu – trakční vedení v tunelu a pod žebry zárubní zdi
  Jiří Pelc
   
 • Zatěžovací dopravní modely – nástroj k efektivní dopravě
  Martin Všetečka, Tomáš Apeltauer
   
 • Dopravní sál ČVUT v Praze otevřen
   
 • Průzkum chování řidičů a chodců na železničních přejezdech
  Pavlína Skládaná, Pavel Skládaný
   
 • Projekt KASSETTS – nástroj ICT pro optimalizaci logistiky
  Jiřina Veselá
   
 • Videomagazín POZOR VLAK vás zavede do míst veřejnosti nepřístupných