NOVÉ ŽELEZNIČNÍ TRENDY
recenzovaný neimpaktovaný časopis
čislo 2 | duben 2013 | ročník 21

ANOTACE

OBSAH

 • Úvodní slovo generálního ředitele Výzkumného Ústavu Železničního, a.s. (VUZ) a nového spoluvydavatele Ing. Antonína Blažka
   
 • S novým spoluvydavatelem i nová a zajímavá témata z oblasti železniční dopravy
   
 • Publikace: Historie výzkumu a vývoje na české železnici
   
 • Proces schvalování železničních komponentů a posuzování shody
  s požadavky na interoperabilitu evropského železničního systému

  Antonín Blažek
   
 • Nové trendy pevnostního a životnostního zkušebnictví v oboru železniční dopravy
  Armin Delong
   
 • Hlukové emise a vibrace v systému železnice – výsledky projektu NOVIBRAIL
  Jan Hlaváček, Lukáš Hejzlar, Lucie Phamová, Milan Richter, Michal Musil, Jakub Vágner
   
 • VUZ na veletrhu v Istanbulu
   
 • Centrum technické normalizace ACRI informuje
  Danuše Marusičová, Přemysl Šolc, Martin Vlček, Jan Lutrýn
   
 • Projekt „Přejezdy“ po druhém roce řešení (3. díl)
  Robert Číhal
   
 • Základy dopravní telematiky (12. díl)
  František Kopecký a kolektiv