NOVÉ ŽELEZNIČNÍ TRENDY
recenzovaný neimpaktovaný časopis
čislo 1 | leden 2013 | ročník 21

ANOTACE

OBSAH

 • Vliv různých konstrukcí železničního svršku na hluk ze železniční dopravy
  Kristýna Neubergová, Lukáš Týfa, David Vašica, Libor Ládyš
   
 • Lokace přestupních míst s podporou dopravních modelů
  Josef Bulíček, Vlastislav Mojžíš, Radim Brejcha
   
 • Modelování napájení elektrické vozby
  Bogdan Fukala, Václav Kolář, Vítězslav Stýskala, Jaroslav Pospíšek
   
 • Skúšky konštrukčných prvkov železničného zvršku podľa európskych noriem
  František Bruna, Juraj Sloboda, Filip Baláži, Petr Havlíček, Josef Zbořil
   
 • Projekt „Přejezdy“ po druhém roce řešení (2. díl)
  Robert Číhal
   
 • Základy dopravní telematiky (11. díl)
  František Kopecký a kolektiv
   
 • Vyšlo 34. číslo Vědeckotechnického sboíku ČD