NOVÉ ŽELEZNIČNÍ TRENDY
recenzovaný neimpaktovaný časopis
čislo 6 | prosinec 2012 | ročník 20

ANOTACE

OBSAH

 • Centrum technické normalizace ACRI informuje
  Danuše Marusičová, Přemysl Šolc, Martin Vlček, Jan Lutrýn
   
 • Ocenění za významné zásluhy pro ing. Mojmíra Krejčiříka
   
 • Nové evropské normy pro betonové pražce
  Otto Plášek, Dana Křížová, Miroslava Hruzíková
   
 • Metodika měření dynamických účinků v srdcovkové části výhybek
  Jaroslav Smutný, Luboš Pazdera, Ivan Vukušič, Vladimír Tomandl
   
 • Projekt „Přejezdy“ po druhém roce řešení
  Robert Číhal
   
 • XVIII. medzinárodný seminár „Traťové stroje v teórii a v praxi – SETRAS 2012“

 • Socioekonomická hodnocení a problém s vybranými proměnnými modelu – hluk
  Martina Sieber
   
 • Jednofázová trakční soustava 25 kV
  Vladivoj Výkruta
   
 • Základy dopravní telematiky (9. díl)
  František Kopecký a kolektiv