NOVÉ ŽELEZNIČNÍ TRENDY
recenzovaný neimpaktovaný časopis
čislo 5 | říjen 2012 | ročník 20

ANOTACE

OBSAH

 • „Naše znalosti Vaším zdrojem“
  Ředitel Centra dopravního výzkumu, v.v.i.,
  prof. Ing. Karel Pospíšil, Ph.D., MBA:

   
 • První část praktické zkoušky z dovedností žadatele o řidičské oprávnění pro skupinu A jako možnost snížení dopravní nehodovosti řidičů motocyklů – začátečníků
  Zuzana Strnadová
   
 • Současný provoz železničních osobních vozů v depu kolejových vozidel Brnoí
  Alois Kotrba, Petr Fiala, Martin Elstner
   
 • Využití soudobých technických zařízení na podvozcích kolejových vozidel ve vztahu k bezpečnosti provozu a zátěži životního prostředí
  Jaroslav Vašíček
   
 • Nové evropské normy pro betonové pražce
  Otto Plášek, Dana Křížová, Miroslava Hruzíková
   
 • Zpoždění vlaků z hlediska současných možností modelování dopravního provozu
  Ivo Hruban, Tatiana Molková

 • Jednofázová trakční soustava 25 kV
  Vladivoj Výkruta
   
 • Základy dopravní telematiky (9. díl)
  František Kopecký a kolektiv