NOVÉ ŽELEZNIČNÍ TRENDY
recenzovaný neimpaktovaný časopis
čislo 4 | srpen 2012 | ročník 20

ANOTACE

OBSAH

 • Kvalitní a moderní infrastruktura – prostředek ke zmírnění ekonomické krize
  Generální ředitel VUZ, Ing. Jaroslav Grim, Ph.D.
   
 • České dráhy představují Regio Shark
   
 • Kontinuální monitoring únosnosti pražcového podloží železničních tratí
  Zdeněk Hřebíček, Hana Krejčiříková, Martin Lidmila
   
 • Mezinárodní studie prokázala ekologické výhody vlaků
   
 • Řešení kapacity dopravní infrastruktury a rozsahu dopravy s podporou dopravního modelování
  Radim Brejcha, Josef Bulíček, Vlastislav Mojžíš
   
 • Výběr frekventovaných zkratek používaných v železničním oboru
  a v oborech s ním souvisejících
  Josef Krejčíř

 • Jednofázová trakční soustava 25 kV
  Vladivoj Výkruta
   
 • Základy dopravní telematiky (8. díl)
  František Kopecký a kolektiv
   
 • Vyšlo nové číslo Vědeckotechnického sborníku