NOVÉ ŽELEZNIČNÍ TRENDY
recenzovaný neimpaktovaný časopis
čislo 3 | červen 2012 | ročník 20

ANOTACE

OBSAH

 • Projekt SARTRE a bezpečné silniční vlaky pro životní prostředí
  Generální ředitel VUZ, Ing. Jaroslav Grim, Ph.D.
   
 • Kritický pohled na Evropskou dopravní politiku
  Miroslav Vančura
   
 • Napěťové a proudové poměry na kolejích při jízdě vlaků na elektrizovaných tratích
  Vladimír Verzich
   
 • Dopravní modelování
  Vlastislav Mojžíš, Josef Bulíček, Radim Brejcha
   
 • XVIII. medzinárodný seminár „Traťové stroje v teórii a v praxi – SETRAS 2012“
   
 • Kontrola komponent železničních výhybek pomocí 3D skeneru EXAscan
  Petr Havlíček

 • PROBIS – provozně-obchodní systém ČD Cargo, a.s.
  Luděk Ehrenberger, Tomáš Tóth
   
 • Základy dopravní telematiky (7. díl)
  František Kopecký a kolektiv