NOVÉ ŽELEZNIČNÍ TRENDY
recenzovaný neimpaktovaný časopis
čislo 2 | duben 2012 | ročník 20

ANOTACE

OBSAH

 • „Nejdůležitější jsou moderní systémy pro zabezbezpečení jízdy vlaků“
  Generální ředitel AŽD Praha, s.r.o. Ing. Zdeněk Chrdle 
 • Centrum technické normalizace ACRI se představuje a informuje
  Danuše Marusičová, Přemysl Šolc, Jan Lutrýn
 • EU aktualizovala černou listinu leteckých dopravců       
 • Problematika proudového limitu ohrožujících vlivů pro kolejové obvody
  Petr Hloušek, Karel Beneš, Jiří Konečný
 • Analýza propustnosti traťových kolejí, porovnání analytických a simulačních metod
  Pavel Krýže, René Amcha, Ľubomír Sadloň
 • Vídeň a Břeclav by měly být propojeny vodní
 • Elektrická jednotka řady 675 pro Ukrajinu
  Radim Sýkora
 • Námraza na železničním trakčním vedení
  Vladivoj Výkruta
 • Napěťové a proudové poměry na kolejích při jízdě vlaků
  Vladimír Verzich
 • Základy dopravní telematiky (6. díl)
  František Kopecký a kolektiv
 • Brněnský Motosalon se letos zaměřil na vyšší bezpečnost