NOVÁ ŽELEZNIČNÍ TECHNIKA
recenzovaný neimpaktovaný časopis
čislo 1 | prosinec 2012 | ročník 20

ANOTACE

OBSAH

 • Železnice má dnes jiné poslání než v minulosti
  Ing. Petr Augusta
   
 • Klientům je k dispozici nová hala pro přípravu zkoušek
  i moderní středisko pro školení interoperability

  Výjezdní zasedání redakční rady NŽT ve Zkušebním centru VUZ Velim
   
 • Nové regionální jednopodlažní jednotky pro příměstskou dopravu
  Jaroslav Brodský
   
 • Integrovaný dopravní systém osobní kolejové dopravy v Košicích
  Jiří Pelc
   
 • Perspektivní kolejové obvody s EFCP
  Ještě k článku
   
 • LED svítilny i do zabezpečovací techniky
  Josef Schrötter, Eva Appelová, Vladimír Miška
   
 • Problematika kapacity tratí
  Vlastislav Mojžíš, Josef Bulíček
   
 • Základy dopravní telematiky (5. díl)
  František Kopecký a kolektiv
   
 • Vyšlo nové číslo Vědeckotechnického sborníku ČD