NOVÁ ŽELEZNIČNÍ TECHNIKA

recenzovaný neimpaktovaný časopis
čislo 6 | prosinec 2011 | ročník 19

ANOTACE

OBSAH

 • Časová koordinace spojů veřejné hromadné dopravy na úsecích dopravní sítě
  Petr Kozel
   
 • Socioekonomické hodnocení a problém s vybranými proměnnými modelu – půda
  Martina Sieber
   
 • Zvýšení ochrany elektronických stavědel proti účinkům blesků na elektrizovaných tratích
  Vladimír Verzich
   
 • Současný provoz pískovacího zařízení hnacích vozidel KOVA-03D
  Alois Kotrba
   
 • Trolejové vedení s přívodní kolejnicí ve Svojšínském tunelu
  Tomáš Krčma
   
 • XX. medzinárodná konferencia
  „Súčasné problémy v koľajových vozidlách – PRORAIL 2011“
   
 • Základy dopravní telematiky (4. díl)
  František Kopecký a kolektiv