Bílovec úvod

Po provedeném výběrovém řízení byla vedením města dne 28. 3. t. r. podepsána smlouva na vytvoření dokumentu „Generel dopravy ve městě Bílovci“. Ve výběrovém řízení nejlépe uspěla společnost KPM CONSULT, a.s., která je poradenskou a konsultační firmou v oblasti dopravy. Zhotovení generelu je podpořeno Evropskou unií – formou spolufinancování z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost.

„Generel dopravy ve městě Bílovci“ se stane významným strategickým dokumentem pro rozvoj Bílovce. Bude součástí plánování udržitelného rozvoje města, a bude zpracován v souladu s dalšími záměry města a musí respektovat aktuálně platné celostátní i nadnárodní legislativní akty. Časový horizont, pro který bude tento dokument zpracován je 10 let, s tím, že pro období 5 let bude navržena etapa realizace prioritních opatření.